Loes Becking Coaching & Advies verzorgt loopbaanbegeleiding binnen bedrijven: zowel voor individuele medewerkers als voor de gehele organisatie of afdelingen daarvan.

Bij reorganisaties of juist groei van een bedrijf  is er behoefte aan een gestructureerde en resultaatgerichte begeleiding van medewerkers.

Tijdens een loopbaantraject krijgt de medewerker inzicht in zijn/haar ambities, vaardigheden, eigenschappen en de mogelijkheden binnen of buiten uw organisatie. Bovendien wordt de medewerker begeleid in het zoeken naar een passende functie.

Uiteraard staat begeleiding van uw medewerker(s) niet los van de doelstelling van uw organisatie en van de verwachtingen van de leidinggevende t.a.v. de medewerker(s). Daarom vindt altijd eerst een afstemming met u plaats over doel en verwachtingen van de organisatie enerzijds en verwachtingen van de medewerker(s) anderzijds.
Indien gewenst, wordt n.a.v. het loopbaantraject een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) per medewerker opgesteld: een concreet actieplan van de medewerker om, op basis van de wensen, de mogelijkheden en de afspraken met de werkgever, zich te ontwikkelen naar de gewenste functie binnen of buiten de organisatie.

Loes Becking Coaching & Advies verzorgt loopbaanbegeleiding bij:
Outplacement
Loopbaanoriëntatie bij een reorganisatie
Loopbaanbegeleiding van medewerkers met potentie (bijv. uw management development)
Begeleiding t.b.v. reïntegratie
Loopbaanbegeleiding t.b.v. vergroten mobiliteit en inzetbaarheid
Begeleiding van medewerkers met conflicten, ziekteverzuim etc.
Voor het maken van een vrijblijvende afspraak: zie ‘contact’.