Personeelsmanagement dienstenpakketten

Pakket 1 “Eerste hulp bij PZ vragen”
Praktisch advies en hulp n.a.v. uw vragen
over personeelsmanagement beleid, zoals
instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, talentontwikkeling, opleidingen, reorganisaties, leeftijdafhankelijk personeelsbeleid, terugdringen verzuim, re-integratie (Wet Poortwachter) 
 
Pakket 2 “Personeels-foto”
Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van uw huidige personeelsbezetting
Advies t.a.v. personeelsplanning voor korte en langere termijn passend bij de doelstellingen van uw organisatie
 
Pakket 3 “Personeelsontwikkeling”
In kaart brengen van de ontwikkelings behoefte vanuit de organisatie, management en werknemer
Opzetten en/of uitvoeren van een programma voor talentontwikkeling en Management Development
Uitvoeren van POP gesprekken en opstellen van POP documentatie
 
Pakket 4 “Management ondersteuning”
Begeleiden van beoordelings- en functioneringsgesprekken
Individuele coaching van leidinggevenden en managers
Management-teamtraining en -teambuilding
 
Pakket 5 “Strategiedagen (heidedagen)”
Organiseren van ’heidedagen’ ten behoeve van bijv. strategiebepaling van uw organisatie of van uw personeelsbeleid


En natuurlijk leveren we maatwerk:
Op basis van uw wensen, van een eenvoudige vraag over personeelsmanagement tot het opzetten van een compleet personeelsbeleid.
Ons uurtarief is: € 150.