Mensen bepalen in hoge mate het succes van uw organisatie.

Ontwikkeling van uw personeel is echter een voorwaarde voor succes in de toekomst.

Heeft u inzicht of uw huidige medewerkers in de toekomst kunnen blijven aansluiten bij uw organisatie?  
Wilt u de personeelsontwikkeling binnen uw organisatie gestructureerd opzetten?

Wilt u specifieke medewerkers laten coachen t.b.v. hun werk of laten adviseren over hun toekomstige loopbaan?


Loes Becking Coaching & Advies neemt u werk uit handen op het gebied van personeelsontwikkeling: zo brengen wij in kaart welk potentieel u in huis heeft en hoe het personeelsbezettingsplan er bijv. over vijf jaar uit zal zien. Daarvoor inventariseren we de ambities en mogelijkheden van uw medewerkers, welke opleidingen zij nodig zouden hebben en hoe de organisatie zelf kan bijdragen aan de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden.

Met een heldere, resultaatgerichte aanpak beantwoorden wij voor u de volgende vragen:

Wat zijn de aanwezige competenties en ambities van onze medewerkers?
Wat zijn uw verwachtingen t.a.v. de medewerkers?

Hoe ziet onze huidige en onze toekomstige personele bezetting eruit, uitgaande van die ambities, competenties en verwachtingen ?

Wat is de gewenste personele bezetting, uitgaande van de doelstellingen van onze organisatie?
Wat is nodig aan ontwikkeling: per medewerker (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) en organisatiebreed: opleiding, coaching, herplaatsing, loopbaanbegeleiding etc.

Het resultaat van dit traject is een overzicht van de huidige en toekomstige personeelsbezetting, een opleidingsplan voor uw organisatie en een persoonijk ontwikkelingsplan per medewerker.

Daarbij treedt Loes Becking Coaching & Advies, indien gewenst, op als sparringpartner van het management, de vennoten, de directie, de maten etc. en adviseert en ondersteunt zij bij het uitvoeren van de personeelsontwikkeling.

Aandacht voor de professionele ontwikkeling van uw medewerkers geeft u inzicht in de ambities en competenties van uw medewerkers, en:
draagt bij aan de motivatie van uw medewerkers
vergroot de betrokkenheid van uw medewerkers bij de organisatie
vermindert het ziekteverzuim
en resulteert vaak in een grotere klantentevredenheid.