Praktijkvoorbeeld ‘Personeels-foto’

Voor een accountants/ belastingadvieskantoor met ca. 35 werknemers hebben we in een project van drie maanden de partners antwoord gegeven op de volgende vragen:

Welke expertise hebben we nodig als organisatie, welke niet en hebben we daarvoor de juiste mensen in huis? Wat is dus ons personeels-bezettingsplan voor korte en lange termijn?
Hoe houden we onze talentvolle mensen binnen de organisatie en wat kunnen we voor ze doen?

Hoe richten we de jaarlijkse beoordelingsrondes in, inclusief POP- en functioneringsgesprekken?

Wat willen we doen aan personeelsontwikkeling, welke keuzes maken we daarin en wat willen we investeren in bijv. cursussen, opleidingen, mentoring, coaching, stages
Hoe krijgen we zicht op verzuim, qua kosten en oorzaken en wat doen we eraan?

Praktijkvoorbeeld ‘Heidedagen’

Het bestuur van een coöperatie van windmoleneigenaren wilde de omslag maken van een executief bestuur naar een strategisch sturend bestuur. In twee strategiesessies

(“heidedagen”) is met de leden van het bestuur de missie, doelstellingen, strategie en rolinvulling voor de komende jaren ontwikkeld en vastgesteld.