Labda (λ) staat voor beweging en geeft mijn visie op coaching weer: iemand in beweging brengen: niet in het wilde weg, maar doelgericht!

Labda is de griekse letter L en wordt in de natuurkunde gebruikt om de mate van trilling en beweging weer te geven.

Loes Becking Coaching & Advies werkt op basis van een uurtarief.
Neemt u voor informatie vrijblijvend contact op met L.J.M. Becking – 023 5298264.

Specifieke afspraken zijn mogelijk indien in uw organisatie meerdere werknemers worden gecoached of begeleid.

Voor trajecten op het gebeid van personeelsontwikkeling wordt altijd vooraf met u overlegd, waarna een begroting wordt uitgebracht op basis van uw wensen en een overeengekomen uurtarief.

Voor particulieren geldt een gereduceerd tarief indien door de werkgever geen vergoeding wordt gegeven.
Vergoedingen en Belasting-technische mogelijkheden:
Bedrijven kunnen de kosten ten behoeve van hun werknemers meestal als scholingskosten of arbokosten aftrekken van de belasting, indien zij aangeven dat daarmee geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld loopbaankansen, carrièreontwikkeling of ter voorkoming van verzuim.
Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor een coachtraject vergoed krijgen: via het ‘opleidingsbudget’ van de werkgever, via de Arbo-dienst of via het UWV als u in aanmerking komt voor een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO).
Sommige cliënten vragen geen vergoeding aan: zij zien het als een goede investering in zichzelf.